20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"JUNIOR" - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

4 marca br. Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, na mocy której Gmina Miejska Przemyśl otrzymała 335.783,32 zł na realizację programu skierowanego do młodych osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu i skierowanych na staż zawodowy.

Osobie bezrobotnej skierowanej na staż wypłacane jest stypendium ze środków Funduszu Pracy (z limitu będącego w dyspozycji PUP na 2008 rok), natomiast osobie poszukującej pracy stypendium wypłacane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz udzielana jest pomoc w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową ze środków PFRON .
W 2008r Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu planuje skierować 43 osoby niepełnosprawne na staż do pracodawców z terenu miasta i powiatu, na okres 11 miesięcy. Program „JUNIOR” w województwie podkarpackim realizuje tylko 7 powiatów. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu w latach 2002 – 2007 skierował na staż 94 osoby niepełnosprawne, z których 44 pozostało w zatrudnieniu po zakończonym stażu.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-03-2008 08:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09