21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i innych uroczystości organizowanych na terenie miasta Przemyśla

Gmina Miejska Przemyśl – Prezydent Miasta Przemyśla,
37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1, woj. podkarpackie,
tel. 016 6786820, fax 016 6786449,
www.przemysl.pl, e-mail: mail@um.przemysl.pl
ogłasza przetarg na - wykonanie usługi polegającej dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i innych uroczystości organizowanych na terenie miasta Przemyśla

 

Miejsce realizacji: Przemyśl.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena (koszt) – 100%

Specyfikację zamówienia można odebrać :
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Przemyśl, ul. Ratuszowa 10a, pok.211 .


Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Elżbieta Duplaga , Wiesław Jordan,
tel. (016) 678 2197, 675 2068. ul. Ratuszowa 10a ,pok. 211, 212, w godz. 08:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a, II piętro, pok. 213.
(sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

Termin składania ofert upływa dnia 18 marca 2008 r. o godzinie 9.30 .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 marca 2008 r . o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego, w Przemyślu ul. Ratuszowa 10 A pok.214

 

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2008 08:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:17