8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs „Moje Drzewo Genealogiczne” w SP 15

            W lutym br. został rozstrzygnięty szkolny konkurs „Moje Drzewo Genealogiczne”. W ciągu ostatniego miesiąca uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu z pełnym zaangażowaniem pracowali nad powierzonym im zadaniem. Podjęli próbę stworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny. W efekcie powstały piękne prace wykonane różnymi technikami, od szkiców począwszy, a na kolażach skończywszy.

        Uczniowie, przystępując do realizacji zadania konkursowego, musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji na temat rodziny z różnych źródeł. Przeprowadzali wywiady z rodzicami i dziadkami, kształcąc umiejętność wypowiadania się z określoną intencją, z uwzględnieniem różnorodnych sytuacji, ról i kontaktów międzyludzkich. Byli więc odpowiedzialni za zgromadzenie wiadomości o swoich przodkach. Utrwalili tym samym poznane na lekcjach pojęcia: herb, rodzina, ród, przodkowie. Obrady jury w składzie Pan mgr Marcin Duma, Pani mgr Małgorzata Tenczyńska-Podulka i Pani mgr Agnieszka Pomianek były bardzo burzliwe, ponieważ uczniowie po raz kolejny zadziwili nauczycieli precyzją i pomysłowością wykonania prac konkursowych. Ich liczba przekroczyła oczekiwania jury, które miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców.

        Konkurs miał na celu popularyzację wśród dzieci wiedzy o genealogii jako nauki badającej związki pokrewieństwa między członkami rodziny, rodu. Uczniowie mieli możliwość poznania podstawowych funkcji rodziny. Rozwijali wartości rodzinne związane z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej. Podopieczni dostrzegli, iż historia każdej rodziny, wpisana w dzieje miasta i regionu, jest ważnym elementem kształtowania obrazu „Małej Ojczyzny”.

Opublikował:  | Data publikacji: 10-03-2008 12:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-03-2008 12:04