6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

informacje o przystąpieniu do sporzadzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Przemyślu

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Winna Góra I" obecnie przekazano dokumentację służbom Wojewody Podkarpackiego.

 

 

 Również na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. przystąpiono do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I"  oraz "Bielskiego I".


 

 


×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl