4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Apel w sprawie poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej

Samorządowcy z Polski i Ukrainy zebrali się dzisiaj, tj. 25 lutego, na przejściu granicznym Medyka - Szeginie i podpisali apel skierowany do władz obu państw. Dokument wskazuje na potrzebę intensywnych działań zmierzających do poprawy warunków przekraczania granicy polsko - ukrańskiej oraz usprawnienia procedury wizowej dla obywateli Ukrainy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta Przemyśla i obok przedstawicieli władz samorządowych wzięli w nim udział także Konsulowie Ukrainy w Polsce oraz Polski na Ukrainie i goście reprezentujący służbę celną obu krajów, jak również Straż Graniczną.

 

Pełna treść Apelu:

 

A P E L

w sprawie poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej

oraz usprawnienia procedury wizowej dla obywateli UkrainyBędąc świadkami dramatycznych wydarzeń, jakie w ciągu ostatnich tygodni mają miejsce na przejściach granicznych między Polską a Ukrainą oraz mając świadomość szans i zagrożeń spowodowanych wejściem Polski do Strefy Schengen, niżej podpisani uczestnicy spotkania, przedstawiciele miast Polski: Jarosławia, Lubaczowa, Przemyśla, Radymna i Ustrzyk Dolnych, miast Ukrainy: Drohobycza, Lwowa, Mościsk, Starego Sambora i Truskawca, Powiatu Przemyskiego i rejonu Starosamborskiego oraz Gminy Medyka zwracają się z apelem o podjęcie intensywnych działań zmierzających do poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej oraz usprawnienia procedury wizowej dla obywateli Ukrainy

Za szczególnie istotne uważamy uregulowanie następujących kwestii:

- rozbudowę i modernizację istniejących przejść granicznych wraz z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt umożliwiający sprawną odprawę;
- zwiększenie liczby funkcjonariuszy służb celnych na przejściach granicznych;
- wprowadzenie odpraw fitosanitarnych na przejściach granicznych z Ukrainą, przez które odbywa się transport towarowy;
- zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na odcinkach dróg krajowych w pobliżu przejść granicznych;
- utworzenie przejść granicznych Malhowice – Niżankowice oraz Mszaniec - Bystre, które będą dużym udogodnieniem dla turystów oraz przyczynią się do gospodarczo-turystycznego ożywienia terenów sąsiadujących z miejscowościami po obydwu stronach granicy;
- sfinalizowanie uzgodnień związanych z podpisaniem umowy o ruchu przygranicznym;
- usprawnienie procedury wydawania wiz, zarówno w sposób tradycyjny, jak też za pomocą internetu;
- zniesienie lub obniżenie opłat za uzyskanie wizy;
- utworzenie w kilku ukraińskich miastach położonych blisko granicy punktów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością wydawania w tych punktach krótkoterminowych wiz turystycznych dla obywateli Ukrainy;
- utworzenia w Przemyślu punktu konsularnego Ukrainy;

Wymienione wyżej kwestie nabierają szczególnego wymiaru w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Nie bez znaczenia jest również coraz szersza współpraca partnerska miast Polski i Ukrainy, wspólne projekty, wzajemne promowanie walorów turystycznych, wymiana kulturalna, współpraca gospodarcza i wiele innych przedsięwzięć, których realizacja będzie utrudniona albo wręcz niemożliwa z powodu bariery, jaką jest granica. Kolejnym, nie mniej ważnym aspektem są istniejące od wieków związki rodzinne, dla których utrudnienia w przekraczaniu granicy mogą mieć w przyszłości negatywne, trudne do naprawienia skutki.

Wobec powyższego liczymy na zrozumienie i podjęcie działań, których efekty będą satysfakcjonować obydwie strony.

Treść niniejszego apelu została wypracowana podczas spotkania, jakie odbyło się na przejściu granicznym Medyka - Szeginie w dniu 25 lutego 2008 r.

Niniejszy apel został skierowany do:
- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
- Prezydenta Republiki Ukrainy Wiktora Juszczenki
- Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

W imieniu strony polskiej:


Robert Choma – Prezydent Przemyśla
Jan Pączek – Starosta Przemyski
Andrzej Wyczawski – Burmistrz Jarosławia
Jerzy Zając – Burmistrz Lubaczowa
Wiesław Pirożek – Burmistrz Radymna
Henryk Sułuja – Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka


W imieniu strony ukraińskiej:


Ałła Gładun – Sekretarz Rady Miejskiej Drohobycza
Vasyl Kosiv – Z-ca Mera Lwowa d.s. humanitarnych
Igor Czopko – Mer Mościsk
Jurij Wizniak – Przewodniczęcy Mościckiej Rejonowej Administracji
Ivan Hrys – Mer Starego Sambora
Wołodymir Horbowy – Przewodniczący
Starosamborskiej Rady Rejonowej
Piotr Jurczyk – Wiceprzewodniczący Starosamborskiej Powiatowej Administracji
Lew Gricak – Mer Truskawca

JPGApel w sprawie poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej

JPGApel w sprawie poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej

JPGApel w sprawie poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej

Opublikował:  | Data publikacji: 25-02-2008 15:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06