14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”

W dniu 22 lutego br. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Obradom przewodzi Stefan Kubowicz Przewodniczący Sekcji Oświatowej oraz Andrzej Buczek Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska. Podczas posiedzenia zostaną podjęte między innymi: ustalenia w sprawie akcji protestacyjnej, a także decyzje dotyczące Odznak Sekcji oraz uchwała w sprawie „Strategii medialnej” Sekcji Oświatowej. Ponadto uczestnicy dyskutować będą w sprawach akcji protestacyjnych w oświacie oraz o propozycjach zmian w Karcie Nauczyciela.
Przybyłych powitał przewodniczący obradom, głos zabrał także Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Wiceburmistrz Miasta Jarosławia. W obradach udział biorą również Przewodniczący Komisji Zakładowych z Regionu Ziemia Przemyska. Wśród przedstawicieli Podkarpackiego Kuratorium Oświaty obecny podczas obrad jest p.o. Kuratora Oświaty w Rzeszowie Jerzy Cypryś oraz kierownik delegatury przemyskiej kuratorium Andrzej Huk.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPosiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (112,75KB)

JPGPosiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (132,64KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 22-02-2008 12:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06