7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”

W dniu 22 lutego br. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Obradom przewodzi Stefan Kubowicz Przewodniczący Sekcji Oświatowej oraz Andrzej Buczek Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska. Podczas posiedzenia zostaną podjęte między innymi: ustalenia w sprawie akcji protestacyjnej, a także decyzje dotyczące Odznak Sekcji oraz uchwała w sprawie „Strategii medialnej” Sekcji Oświatowej. Ponadto uczestnicy dyskutować będą w sprawach akcji protestacyjnych w oświacie oraz o propozycjach zmian w Karcie Nauczyciela.
Przybyłych powitał przewodniczący obradom, głos zabrał także Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Wiceburmistrz Miasta Jarosławia. W obradach udział biorą również Przewodniczący Komisji Zakładowych z Regionu Ziemia Przemyska. Wśród przedstawicieli Podkarpackiego Kuratorium Oświaty obecny podczas obrad jest p.o. Kuratora Oświaty w Rzeszowie Jerzy Cypryś oraz kierownik delegatury przemyskiej kuratorium Andrzej Huk.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPosiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

JPGPosiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl