Przemyska Rada Kobiet

Przemyska Rada Kobiet powstała w 2021 roku była pierwszą (równolegle z rzeszowską) powstałą na Podkarpaciu i dwunastą w Polsce. Jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, a do zadań Przemyskiej Rady Kobiet należy w szczególności:

  1. analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet
  2. diagnoza sytuacji kobiet w Mieście,
  3. edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia, praw kobiet,
  4. wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy dotyczące kobiet oraz równouprawnienia,
  5. monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki rodzinnej,
  6. monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki społecznej,
  7. współpraca z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w Mieście,
  8. podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej w Mieście.
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 12-06-2024 13:17 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 12-06-2024 13:27

Na skróty