14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Z dziennikarską wizytą…

13 lutego 2008r. uczniowie Gimnazjum nr 3 w Przemyślu gościli u siebie znanego dziennikarza p.Wojciecha Rogacina- wcześniej związanego z „Gazetą Wyborczą” i „Newsweekiem”, obecnie pełniącego funkcję zastępcy redaktora naczelnego ogólnopolskiego dziennika „Polska’.

Gość przybliżył uczniom klas Ia i IIa o nachyleniu humanistyczno-dziennikarskim oraz klasie IIIe charakter swej pracy w dzienniku, zdradził w jaki sposób przygotowywany jest do druku kolejny numer, kto decyduje o jego zawartości i formie. Następnie dziennikarz barwnie i szczegółowo opowiadał o dramatycznych okolicznościach swej pracy jako korespondenta wojennego w Iraku oraz o licznych i niebezpiecznych zawodowych podróżach po świecie. Prelekcja była bogato upoglądowiona pamiątkami przywiezionymi z odległych stron. Po wykładzie, który wzbudził wielkie zainteresowanie, uczniowie zasypywali gościa licznymi pytaniami Młodzi dziennikarze zebrali w ten sposób bardzo ciekawy materiał do następnego numeru wydawanej w gimnazjum gazetki szkolnej- „Gimzety”. Taka wymiana dziennikarskich doświadczeń jest bardzo cenna i potrzebna.

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 19-02-2008 10:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-02-2008 10:17