10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mościska nowym miastem partnerskim Przemyśla

14 lutego br. w sali kominkowej Zamku Kazimierzowskiego uroczyście podpisana została "Umowa współpracy pomiędzy miastami Mościska na Ukrainie i Przemyśl w Polsce". Aktu tego dokonali: Igor Czopko Mer Miasta Mościska i Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

W trakcie uroczystości obydwie strony w ciepłych słowach mówiły o dotychczasowych konatkatch i trwającej już de facto współpracy. Szczególne podziękowania składano Merowi Igorowi Czopko za udostępnienie lokalu na siedzibę Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościska. Poruszono także wiele tematów bieżących, szczególnie tych związanych z umową o tzw. "małym ruchu granicznym" oraz z utrudnieniami w przekraczaniu granicy polsko - ukraińskiej i wynikającym z tego problemom dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W podpisanej umowie stwierdza się m.in. że "Współpraca obydwu miast koncentrować się będzie przede wszystkim na dziedzinach będących w sferze zainteresowania mieszkańców tych miast, a w szczególności: współracy gospodarczej, turystyce, ochronie środowiska, kulturze, oświacie i sporcie." Obie strony postanowiły także m.in. wzajemnie promować swoje miasta na terenie Ukrainy, Polski oraz państw trzecich, uczestniczyć w świętach państwowych obydwu krajów, wspólnie opracowywać wnioski oraz przystępować do funduszy europejskich, dofinansowujących realizację projektów, sprzyjających integracji Ukrainy z Unią Europejską.

    Obok Mera Miasta Mościska w skład ukraińskiej delegacji weszli także: Andrzej Miciak - Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościska, będący jednoczesnie radnym Miasta Mościska oraz Roman Łabuda - radny powiatu mościckiego, reprezentujący jednocześnie środowiska gospodarcze. W uroczystości wziął udział również Adam Łoziński Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej, zastępca Prezydenta Wiesław Jurkiewicz, a także przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich.

JPGPodpisanie umowy o współpracy (118,96KB)

JPGMer Igor Czopko z Prezydentem Robertem Chomą (108,50KB)

JPGMer Igor Czopko z Prezydentem Robertem Chomą (92,91KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2008 16:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06