20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Przemyślu

W dniu 15 lutego br. w Przemyślu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. O godzinie 12.00 rozpoczęło się jego spotkanie z przedstawicielami miast województwa podkarpackiego. Rozmawiano między innymi o propozycjach oczekiwanych przez miasta zmian w prawie dot. samorządów.
Przybyłych powitał Andrzej Porawski Dyrektor Biura ZMP, następnie głos zabrał Ryszard Grobelny Prezes ZMP, który przedstawił program spotkania oraz wskazał na problemy z jakimi zmagają się polskie samorządy. Robert Choma gospodarz miasta powitał przybyłych i wyraził zadowolenie z faktu, że posiedzenia wyjazdowego odbywa się właśnie w Przemyślu. Przedstawił kilka zagadnień, które są ważne i w dużej mierze wynikają z przygranicznego położenia zarówno Przemyśla, jak i wielu miejscowości których przedstawiciele obecni byli na spotkaniu.
O godzinie 15.00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu ZMP. Obradowano miedzy innymi na temat zaopiniowania projektów ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, o zmianie ustawy Prawo Energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych ZOZ.
Podczas posiedzenia zajęto również stanowiska na temat rozporządzeń: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez władzę wdrażającą programy europejskie pomocy finansowej w ramach Programu Opreacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13 na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu, Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej dla dużych przedsiębiorców w ramach działań 1.4 i 4.1 PO Innowacyjna Gospodarka 2007-13, Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, Ministra Gospodarki w sprawie regionalnych instytucji finansujących.
Z województwa podkarpackiego do Związku należy obecnie 13 miast: Dukla, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Nowa Dęba, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg. Rada Miejska w Przemyślu uchwałę o przystąpieniu podjęła 20 października 1990 r.

JPGPosiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Przemyślu (105,57KB)

JPGPosiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Przemyślu (114,73KB)

JPGPosiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Przemyślu (62,79KB)

JPGPosiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Przemyślu (119,27KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2008 14:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06