Rozpoczął się remont ulicy Mariackiej

Rozpoczął się generalny remont niewielkiej, ale bardzo istotnej dla komunikacji w naszym mieście ulicy Mariackiej, łączącej ulicę Wincentego Pola i ulicę Adama Mickiewicza, z przejazdem kolejowym. Droga pozostawała w złym stanie technicznym, a zostanie przebudowana w tej samej technice, czyli z nawierzchnią z kostki brukowej.

Zdzieranie starej nawierzchni ulicy Mariackiej

Remont jest możliwy dzięki pozyskaniu w ubiegłym roku przez Miasto dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 689 854 zł. Całość inwestycji to kwota 1 422 895 zł, a przewidywane zakończenie prac to jesień br. Prace są prowadzone stopniowo, i chociaż ulica nie jest przejezdna dla większości kierowców, to dostęp do swoich posesji mają zarówno mieszkańcy, jak i znajdujące się tutaj instytucje. Ruch pieszych odbywa się normalnie, ponieważ wcześniej wyremontowane zostały chodniki biegnące wzdłuż ulicy Mariackiej. 

Odcinek ulicy ze zdjętą nawierzchnią

W trakcie remontu zaplanowano wykonanie robót polegających na:

  • wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na nową z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową (już wykonane),
  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
  • rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni oraz ponownym ułożeniu kostki kamiennej na dwóch warstwach podbudowy,
  • uzupełnieniu i wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy,
  • regulacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
  • wymianie opraw oświetlenia drogowego na oprawy typu LED.

Remontem objęte zostanie również oświetlenie drogowe.

Całkowita długość remontowanej nawierzchni jezdni ulicy Mariackiej wynosi 188 mb 

Zdzieranie starej nawierzchni ulicy Mariackiej

Tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Kategorie strony: Aktualności, Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 15-05-2024 14:15 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 15-05-2024 14:16

Na skróty