-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycięcie samosiewów oraz usunięcie zakrzaczeń i odrostów na terenie objętym ochroną konserwatorską w parku miejskim w Przemyślu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro
Gmina Miejska Przemyśl – Prezydent Miasta Przemyśla,
37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1, woj. podkarpackie,
tel. (016) 016 675 20 81, fax (016) 678 64 49
www.przemysl.pl, e-mail: mail@um.przemysl.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

WYCIĘCIE SAMOSIEWÓW ORAZ USUNIĘCIE ZAKRZACZEŃ I ODROSTÓW NA TERENIE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ W PARKU MIEJSKIM W PRZEMYŚLU

Miejsce realizacji: Przemyśl.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – od 25.02.2008r. do 21.03.2008r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena (koszt) – 100%

Specyfikację zamówienia można odebrać :
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Przemyśl, ul. Ratuszowa 10a, pok.206.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Ewa Wasyliszyn , Wiesław Jordan
tel. (016) 675 20 64, (016) 675 20 68, (016) 678 25 56.
ul. Ratuszowa 10a ,pok. 206, w godz. 08:00 - 15:00.
Oferty należy składać w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a, II piętro, pok. 213 (sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu).
Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2008 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2008r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego, w Przemyślu ul. Ratuszowa 10 A pok. 214
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający wszystkie warunki określone w specyfikacji zamówienia.


Przemyśl, 14.02.2008r.

 

DOTOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycięcie samosiewów oraz usunięcie zakrzaczeń i odrostów na terenie objętym ochroną konserwatorską w parku miejskim w Przemyślu (27,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2008 10:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:17