Inauguracja IX kadencji Rady Miejskiej

W poniedziałek 6 maja, o godzinie 10:00 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej IX kadencji. Podczas wydarzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Zrobił to także Wojciech Bakun, który objął Urząd Prezydenta Miasta Przemyśla na druga kadencję.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej rozpoczęło ślubowanie, które złożyli radni IX kadencji. oto oni: Bartłomiej Barszczak, Przemysław Bukowski, Marcin Kowalski, Tomasz Jaroch, Greta Ostrowska, Marcin Maciołek Anna Sienkiewicz, Dariusz Tkacz, Maciej Kamiński, Krzysztof Majcher, Piotr Krzeszowski, Jolanta Sawicka,Anna Grad-Mizgała, Liliana Kalinowska, Tomasz Dziumak, Jerzy Krużel, Ryszard Kulej, Robert Bal, Bartłomiej Barczak, Janusz Zapotocki, Ewa Sawicka, Paweł Rząsa.

 

Nieobecny z przyczyn osobistych na dzisiejszej sesji Rafał Kijnaka, złoży ślubowanie na kolejnym posiedzeniu.

Kolejnymi punktami dzisiejszej sesji, było zaprzysiężenie Prezydenta oraz wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jedynym kandydatem na fotel przewodniczącego był radny Marcin Kowalski, który stosunkiem głosów 13 za, 5 przeciw i 4 wstrzymujących się, objął urząd. Odebrał z rąk Ewy Sawickiej łańcuch poświadczający pełnienie tej funkcji.

 

Na koniec w wystąpieniach, radni Jolanta Sawicka, Ryszard Kulej, Tomasz Dziumak i Dariusz Tkacz życzyli owocnej współpracy w rozpoczynającej się kadencji

 

Kategorie strony: Aktualności
Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 06-05-2024 14:14 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 06-05-2024 14:14

Na skróty