14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Przemyślu

   W dniu 15 lutego br. w Przemyślu odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Obrady będą miały miejsce w hotelu GROMADA, ul. Piłsudskiego 4 (początek o godz. 15:00). Wcześniej między godziną 12.00-14.00 odbędzie się spotkanie członków Zarządu z miastami województwa podkarpackiego. Tematem spotkania będą propozycje oczekiwanych przez miasta zmian w prawie dot. samorządów.
   Proponowany porządek obrad Zarządu ZMP będzie dotyczył zaopiniowania projektów ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, o zmianie ustawy Prawo Energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych ZOZ. Zarząd ZMP zajmie także stanowiska na temat rozporządzeń: Ministra SWiA ws. udzielania przez władzę wdrażającą programy europejskie pomocy finansowej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 2007-13 na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu, Ministra RR ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej dla dużych przedsiębiorców w ramach działań 1.4 i 4.1 PO Innowacyjna Gospodarka 2007-13, Ministra Środowiska ws. stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, Ministra Gospodarki ws. regionalnych instytucji finansujących.
  Z województwa podkarpackiego do Związku należy obecnie 13 miast: Dukla, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Nowa Dęba, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg. Rada Miejska w Przemyślu uchwałę o przystąpieniu podjęła 20 października 1990 r.


źródło: Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP

DOTskład Zarządu ZMP (25,00KB)

DOTInformacja ogólna o działalności Związku Miast Polskich (31,50KB)

JPGLogo Związku Miast Polskich (55,66KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-02-2008 15:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06