Pierwsze posiedzenie Przemyskiej Rady Kobiet II kadencji

Przemyska Rada Kobiet powstała w 2021 roku była pierwszą (równolegle z rzeszowską) powstałą na Podkarpaciu i dwunastą w Polsce. Przez trzy lata kadencji działała bardzo prężnie, podejmując wiele inicjatyw ważnych dla przemyślanek. Ta aktywność Pań z Przemyśla potwierdziła się przy zgłoszeniach do Rady II kadencji - znalazła się w niej maksymalna przewidziana regulaminem liczba członkiń, czyli 15!

Panie zebrane przy stołach na sali obrad

16 kwietnia br. w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Przemyskiej Rady Kobiet nowej kadencji, na którym Prezydent Miasta Wojciech Bakun wręczył akty mianowania Paniom, gratulował i życzył wielu cennych inicjatyw:

- To, że piętnaście kandydatek złożyło swoje aplikacje do Rady II kadencji świadczy o ty, że jest ona pozytywnie odbierana przez Panie, jest widoczna, a praca którą wykonuje jest widoczna. Dziękuję Paniom, że chciały włączyć się w pracę samorządu w takiej formie. Witam więc w gronie Przemyskiej Rady Kobiet!

wręczenie nominacji przez Prezydenta Wojciecha Bakuna

Przemyska Rada Kobiet jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, a do zadań Przemyskiej Rady Kobiet należy w szczególności:

  1. analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet
  2. diagnoza sytuacji kobiet w Mieście,
  3. edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia, praw kobiet,
  4. wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy dotyczące kobiet oraz równouprawnienia,
  5. monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki rodzinnej,
  6. monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki społecznej,
  7. współpraca z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w Mieście,
  8. podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej w Mieście.

Wspólne zdjęcie z Prezydentem

W skład Przemyskiej Rady Kobiet II kadencji weszły Panie: Elżbieta Dobrowolska, Elżbieta Domańska, Jolanta Fudali, Tetiana Jaroch, Karolina Gołąbek, Stanisława Gudzelak, Anna Łapińska, Magdalena Pardel - Trefler, Katarzyna Parol - Łukaszek, Marta Pyszczuk,  Anna Szydełko, Katarzyna Winiarska, Beata Wróbel, Danuta Zbieg, Sabina Zybińska. 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Kategorie strony: Organizacje pozarządowe
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 17-04-2024 15:16 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 17-04-2024 15:16

Na skróty