Zabytek z ulgą

2023 to kolejny rok obowiązywania ulgi podatkowej na zabytki, przeznaczonej dla osób fizycznych. Warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami, które zmieniły się w czasie ostatnich 12 miesięcy i skorzystać z ulgi.  

Ulgę wprowadzono w roku 2022 przepisami Polskiego Ładu. Rząd podjął decyzję, że z pewnymi korektami, obowiązywać będzie też w kolejnych latach. Ulga dotyczy właścicieli i współwłaścicieli zabytków nieruchomych, którzy są podatnikami PIT i rozliczają się: podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów oraz według skali podatkowej. 

grafika - kolaż ze zdjęciem zabytku i kolorowymi wstawkami

Z ulgi mogą skorzystać trzy grupy właścicieli zabytków:

  • ci, którzy ponieśli wydatki na fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej obejmującej nieruchomość (ten przypadek dotyczy zarówno zabytków wpisanych do ewidencji, jak i rejestru, dwa pozostałe wyłącznie obiektów rejestrowych),
  • ci, którzy finansowali prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, 
  • a także ci, którzy nabyli nieruchomości zabytkowe w 2022 roku i finansowali ich remonty.

grafika - kolaż ze zdjęciem zabytku i kolorowymi wstawkami

W dwóch pierwszych przypadkach podatnik może odliczyć nie więcej niż połowę poniesionych wydatków. W trzecim odliczenia dokonuje się na podstawie wzoru matematycznego. 

Szczegóły znajdą państwo w broszurze Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków (pobierz broszurę), za której przygotowanie i redakcję merytoryczną odpowiadała ekspertka podatkowa Anna Bartosiak.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której ulga jest większa od kwoty dochodu do opodatkowania, możliwe jest odliczanie wydatków przez sześć kolejnych lat. 

grafika - kolaż ze zdjęciem zabytku i kolorowymi wstawkami

Ulgą objęto tylko część zabytków nieruchomych. Znalazły się wśród nich dzieła architektury i budownictwa (także obronnego) oraz obiekty techniki takie jak kopalnie, huty czy elektrownie. Ulga nie dotyczy natomiast: parków, ogrodów, cmentarzy, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne czy krajobrazu kulturowego.

POBIERZdownload

Broszura: Ulga Podatkowa na Zabytki

źródło informacji: https://nikz.pl

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 10-04-2024 14:59 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 10-04-2024 14:59

Na skróty