22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczyste przekazanie sztandaru do zbiorów Muzeum Historii Miasta Przemyśla

W dniu 8 lutego br. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla odbyło się uroczyste przekazanie pierwszego sztandaru Regionu Południowo–Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu „Ziemia Przemyska” NSZZ „Solidarność” Andrzej Buczek przekazał ten historyczny już sztandar do zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na ręce dyrektora MNZP Pana Mariusza Jerzego Olbromskiego. Warto wspomnieć, że sztandar ów powstał w roku 1980 na zamówienie pierwszych władz związku.
Sztandar wykonano po powstaniu w październiku 1980 roku na terenie województwa przemyskiego Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu, który oficjalnie istniał do 13 grudnia 1981 roku, kiedy w wyniku wprowadzenia stanu wojennego pierwszy wolny związek zawodowy w naszym kraju został zdelegalizowany i rozpoczął działalność podziemną. W roku 1989, już w niepodległej ojczyźnie odrodzone struktury „Solidarności” na terenie woj. przemyskiego przyjęły nową nazwę Region „Ziemia Przemyska” NSZZ „Solidarność”. Jednym z symboli, który przypominał o kontynuacji działalności związku od czasu jej powstaniu jesienią pamiętnego 1980 roku, poprzez czasy stanu wojennego do upadku komunizmu w Polsce był właśnie sztandar.
O jego historii i dziejach Przemyskiej „Solidarności” przypomina umieszczony na nim napis Region Południowo-Wschodni, z drugiej strony widoczny jest wizerunek Matki Boskiej Zbaraskiej, której obraz znajduje się w podprzemyskich Prałkowcach.
W dniu 21 grudnia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” podjął uchwałę o przekazaniu sztandaru, jako eksponat muzealny do zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
Gościem honorowym obok władz Zarządu Regionu „Ziemia Przemyska” był współtwórca pierwszego sztandaru - zasłużony działacz związku Adam Kantor, który został odznaczony medalem „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” na Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność’ w Gdańsku w dniu 30 września 2007 roku.Tekst źródłowy: Jacek Błoński
Muzem Narodowe Ziemi Przemyskiej


Edycja tekstu: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGUroczyste przekazanie sztandaru do zbiorów Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Opublikował:  | Data publikacji: 11-02-2008 12:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06