13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

90-te urodziny Arcybiskupa Seniora Ignacego Tokarczuka

   1 lutego br. swoje 90-te urodziny obchodził Arcybiskup Senior Ignacy Tokarczuk - pierwszy metropolita przemyski. Z tej okazji 2 lutego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbyła się Msza św. dziękczynna za życie i posługę Dostojnego Jubilata, której przewodniczył on sam.

   Abp. Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych k. Zbaraża, święcenia kapłańskie przyjął we lwowskiej katedrze 21 czerwca 1942 r. Święceń biskupich udzielił mu 6 lutego 1966 r. w przemyskiej katedrze kard. Stefan Wyszyński. Do godności arcybiskupiej został wyniesiony 2 czerwca 1991 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w trakcie jego wizyty w diecezji przemyskiej. W maju 2006 roku został odznaczony przez Prezydenta RP najwyższym odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego, wchodzi również w skład Kapituły tego Orderu.

    Swoje podziękowania i gratulacje skierował do Dostojnego Jubilata Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który również uczestniczył w dziękczynnej mszy św.: "Z lektury książki ”Persona non grata – bp. Ignacy Tokarczuk i władza PRL” niezbicie wynika, że z Twoich przemówień Ekscelencjo wielu czerpało natchnienie dla swojej działalności, w tym działalności opozycyjnej. Zawsze byłeś tam, gdzie czułeś że potrzebne jest Twoje słowo i duchowe wsparcie. Nigdy też publicznie nikogo nie szkalowałeś, poddając natomiast krytyce rządzących, uległych wobec obcej władzy, kontestując też zdecydowanie socjalizm, jako system społeczno – polityczny. (...) W wolnej Polsce wielokrotnie dawałeś nam, świeckim pełniącym różne funkcje publiczne, rady, o które prosiliśmy, a które były przepełnione ponadczasową mądrością. (...) Jego Ekscelencjo, Wielce Dostojny Księże Arcybiskupie Jubilacie! Proszę przyjąć ode mnie, a także od wszystkich mieszkańców miasta Przemyśla, najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa Bożego w każdym dniu duszpasterskiej posługi. Jesteśmy dumni, że dane nam jest korzystać z mądrości jednego z najwybitniejszych Polaków naszych czasów, Kawalera Orderu Orła Białego, dla którego tak ważne są słowa „ZA OJCZYZNĘ I NARÓD”.

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (322,87KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (310,74KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (280,37KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (304,33KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (283,09KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (278,53KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (287,14KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (286,21KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (293,91KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (313,30KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (287,40KB)

JPGMsza św. w przemyskiej Archikatedrze (306,94KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-02-2008 10:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-07-2008 09:19