Trwa remont chodników na ulicy Opalińskiego

Na ulicy Opalińskiego trwa remont ciągów pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem, a także przejść dla pieszych. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wyniosła 546 149,00 zł.

Ulica Opalińskiego - remont chodników1.jpeg

Ulica Opalińsjkiego - remont chodników2.jpeg

W celu wykonania przebudowy drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów na odcinku ulicy K. Opalińskiego w Przemyślu  zaplanowano wykonanie robót polegających na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych i betonowej kostki brukowej,
  • wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego,
  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
  • regulacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
  • wymianie istniejącej bariery ochronnej dla ruchu pieszego.

Dodatkowo zaplanowano wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym adaptacyjnym.

Długość przebudowywanej drogi dla pieszych w ulicy K. Opalińskiego w Przemyślu wyniesie około 380 mb i powierzchni około 1 020 m2 natomiast powierzchnia peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów wyniesie około 90 m2.

Informacje: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Maciej Wolański Data publikacji: 27-03-2024 11:09 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 27-03-2024 11:11

Na skróty