17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wynikach przeprowadzonej w dniu 25 stycznia 2008r. aukcji na oddanie w najem lokali użytkowych

Przemyśl, dnia 25 styczeń 2008 r.

GL.I/IV-71441-1/08
 
 

Prezydent Miasta Przemyśla uprzejmie informuje, że w dniu 25 stycznia 2008 r. Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

1)                 ul .Kościuszki 5 najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Tomasz Wójcik,

2)                 ul. Krasińskiego 16 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

„PAMO-PLAST” Spółka z o. o.

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

 Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia sięosoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1) –            6.500 zł,

ad. 2) –            3.160 zł.
Opublikował:  | Data publikacji: 07-02-2008 14:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:17