Zakończyły się spotkania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Wybrzeże Jana Pawła II i ulicy 22-Stycznia

W ubiegłym tygodniu odbyły się dwa spotkania dotyczące przedstawienia koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Wybrzeże Jana Pawła II i ulicy 22-Stycznia. Prezydent Miasta Przemyśla spotkał się z mieszkańcami 27 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich i 29 lutego br. w budynku przy stadionie, na którym rozgrywa swoje mecze KS Czuwaj Przemyśl.

Na pytania i wątpliwości mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji odpowiadali obecni również na spotkaniu Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu Jacek Cielecki wraz z zastępca Piotrem Bartochą oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Projektowo – Budowlanego PROBUD Sp. z o.o. w osobach Mariana Zabawskiego - szefa firmy, Tadeusza Ciocha - szefa Biura Projektów Drogowych oraz Tadeusza Krokera - rzeczoznawcy i specjalisty od zieleni.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania mieszkańców przez Prezydenta Miasta, który podkreślił wagę ich udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju miasta. Następnie przedstawiciele firmy PROBUD zaprezentowali główne założenia projektu, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: branży sanitarnej, drogowej oraz zieleni wzdłuż Wybrzeża.

W trakcie prezentacji mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących planowanej inwestycji. Wysłuchanie tych pytań i uwzględnienie opinii społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju projektu.

 

Prezydent wyraził wdzięczność za aktywne zaangażowanie mieszkańców oraz zapewnił, że ich opinie zostaną uwzględnione w dalszych etapach prac nad projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wybrzeże Jana Pawła II i ul. 22-Stycznia.

Dodatkowo w trakcie spotkań mieszkańcy, którzy wzięli w nich udział mogli wypełnić ankiety. Łącznie podczas dwóch spotkań wypełniono 163 ankiety (1 spotkanie - 89, 2 spotkanie - 74). Wyniki przedstawiamy poniżej.

Wykres_01.jpeg

Wykres_02.jpeg

Wykres_03.jpeg

Wykres_04.jpeg

Wykres_05.jpeg

Wykres_06.jpeg

 

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Maciej Wolański Data publikacji: 08-03-2024 11:35 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 08-03-2024 13:27

Na skróty