Protokół z kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Jagódka"

PDFSKMBT_C454e24022215591.pdf (2,87MB)
 

Na podstawie art. 5 ust 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z późn. zm.) dokonano włączeń w BIP jawności treści zawartych w Protokole kontroli problemowej dot. prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Podstawa prawna wyłączenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.). Podmiot w zakresie, którego dokonano wyłączenia: uczniowie i pracownik przedszkola oraz pracownicy urzędu. Anonimizacji dokonała: Dorota Kowalska-Buś - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Sportu.

Opublikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data publikacji: 22-02-2024 14:19 Modyfikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data modyfikacji: 22-02-2024 14:20

Na skróty