Wystąpienie pokontrolne P/23/003 -Działania wybranych organów administracji publicznej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFWystąpienie pokontrolne P/23/003 -Działania wybranych organów administracji publicznej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (15,90MB)
Na podstawie art. 5 ust 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 t.j.) dokonano wyłączeń w BIP jawności treści zawartych w Protokole kontroli. Podstawa prawna wyłączenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.). Anonimizacji dokonała: Renata Zielińska Główny Specjalista w Wydziale Finansowej.

Opublikował(a): Ryszarda Gnus Data publikacji: 13-02-2024 11:02 Modyfikował(a): Ryszarda Gnus Data modyfikacji: 13-02-2024 11:02

Na skróty