Ogłoszenie - oferta Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego „Róża Wiatrów”

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023, poz. 571 t. j.)                                                                                                

W dniu 05.02.2024 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2023 poz.571 t. j.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe „Róża Wiatrów”. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu Turystyczno Sportowemu „Róża Wiatrów”, ul. A. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „VI Otwarte Dni Przemyskiej Przystani Wodnej - jubileusz 10 - lecia Stowarzyszenia Róża Wiatrówz pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 10.000,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 poz. 571 t. j.), każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia  19 lutego 2024 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez ePUAP na adres /1srwa0y68c/skrytkaESP

Przemyśl, dnia 9 lutego 2024 r.

do pobrania: 

PDFOgłoszenie-Stowarzyszenie Róża Wiatrów.pdf (397,92KB)

PDFStowarzyszenie Róża Wiatrów - oferta.pdf (1,96MB)

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 12-02-2024 15:14 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 12-02-2024 15:16

Na skróty