Ankieta - rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia osób, które ukończyły 75 rok życia, zamieszkujących na terenie Miasta Przemyśla.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023r. o szczególnej opiece geriatrycznej zwracamy się z prośbą o wypełnienie  anonimowej ankiety. Poniższe pytania kierujemy do osób w wieku 75 lat i więcej. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwo kilka minut na wypełnienie tej ankiety. Wyniki zostaną wykorzystane do celów analizy i planowania działań związanych z rozwojem usług na rzecz seniorów i dopasowanie oferty do rzeczywistych potrzeb. Kwestionariusz ankiety może zostać wypełniony przez seniora lub jego opiekuna.

Pola formularza oznaczone * są wymagane

Wypełniam kwestionariusz
1. Płeć
2. Wiek (w latach)
3. Jaka jest Pani/Pana aktualna sytuacja mieszkaniowa ?
4. Czy osoby, z którymi Pani/Pan mieszka pomagają Pani/Panu w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się?
5. Jaka jest Pani/Pana sytuacja zdrowotna?
6. Jak często korzysta Pani/Pan z porad lekarza rodzinnego?
7. Czy korzysta Pani/Pan z porad lekarza specjalisty, jeśli tak to jak często?
8. Czy korzystała Pani/Pan w przeszłości z zabiegów rehabilitacyjnych?
9. Czy Pani/Pan zakłada, że w przyszłości będzie potrzebować wsparcia ze względu na pogarszający się stan zdrowia?
10. Czy uważa Pani/Pan, że opieka zdrowotna nad osobami 75+ w naszym mieście jest:
11. Czy uważa Pani/Pan, że jest potrzeba powstania w naszym mieście miejsc szczególnej opieki geriatrycznej?

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 05-02-2024 13:03 Modyfikował(a): Sylwia Góral Data modyfikacji: 21-02-2024 12:37

Na skróty