Doręczenie decyzji podatkowych przez pracowników UM. Zachęcamy do korzystania z indywidualnych rachunków.

Od 3 lutego br. na terenie Miasta Przemyśla urzędnicy będą roznosili decyzje podatkowe od nieruchomości.  

  • Zawiadomienia doręczane będą od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.
  • Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada adresata, jeśli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi.
  • W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki adresatowi można ją odebrać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 pokój Nr 04 (wejście od ul. Mostowej) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

kalkulator i arkusze papieru z wyliczeniami

DORĘCZYCIELE – PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMYŚLU NIE PRZYJMUJĄ ŻADNYCH PIENIĘDZY OD ADRESATÓW ZAWIADOMIEŃ – JEŚLI BĘDZIE KTOŚ ŻĄDAŁ PIENIĘDZY TO JEST TO OSOBA PODSZYWAJĄCA SIĘ POD URZĘDNIKA!!!

 Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy  z dnia   23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe właściciel  lub   współwłaściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej.

Kategorie strony: Aktualności, Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 24-01-2024 09:31 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 24-01-2024 09:31

Na skróty