Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniach od 12 lutego do 20 marca 2024 r. w budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta Przemyśla oraz Powiatu Przemyskiego tj. gminy Bircza, gminy Dubiecko, gminy Fredropol, gminy Krasiczyn, gminy Krzywcza, gminy Medyka, gminy Orły, gminy Przemyśl, gminy Stubno i gminy Żurawica.

            Do stawienia się na kwalifikację wojskową w 2024 r. wzywa się:

1.      mężczyzn urodzonych w 2005 r.,

2.      mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3.    osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4.    kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę
w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

5.    osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, a nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 12-01-2024 08:09

Na skróty