Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

PDFProtokół z kontroli.pdf (352,69KB)

Na podstawie art. 5 ust 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) dokonano włączeń w BIP jawności treści zawartych w Protokole kontroli problemowej i Wystąpieniu pokontrolnym. Podstawa prawna wyłączenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.). Podmiot w zakresie, którego dokonano wyłączenia: pracownicy jednostki. Anonimizacji dokonała: Katarzyna Jach - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Opublikował(a): Katarzyna Jach Data publikacji: 10-01-2024 09:19 Modyfikował(a): Katarzyna Jach Data modyfikacji: 10-01-2024 09:21

Na skróty