Świadczenie wspierające – nowa forma pomocy

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ubiegania się przez osoby z niepełnosprawnościami o świadczenie wspierające uprzejmie informuję, że tut. Urząd oraz jednostki podległe nie realizują niniejszego świadczenia.

Świadczenie wspierające jest nową formą pomocy, o którą od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami. Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do nich, nie do ich opiekunów. To osoba z niepełnosprawnością ma decydować, jak wykorzystać wypłacone środki.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochody. Prawo do niego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Najpierw należy złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. W decyzji tej WZON określi poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów. Dopiero jak ta decyzja WZON stanie się ostateczna należy złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego.

W Przemyślu wnioski przyjmowane są na stanowisku WZON przy ul. Wodnej 13 ( budynek na rogu ul. Jagiellońskiej i ul. Wodnej ) tel. 16 678 35 01

Świadczenie wspierające zostanie przez ZUS przyznane osobom, którym WZON przyznał uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia od dnia od którego WZON przyznał punkty. Wniosek do ZUS należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży do ZUS wniosek w ciągu tych 3 miesięcy przyznane zostanie świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia od którego WZON przyznał uprawniające punkty.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78–86 pkt – od 2025 r., zaś osoby z 70–77 pkt – od 2026 r.

W innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 pkt, ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.  

Więcej informacji oraz wnioski dostępne są  tutaj .

Opublikował(a): Andrzej Daćko Data publikacji: 03-01-2024 14:29 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 04-01-2024 09:43

Na skróty