13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzieci z Paderborn na rzecz Dzieci z Przemyśla

Już po raz kolejny dzieci z partnerskiego Miasta Paderborn wzięły udział w teatralnej inscenizacji tym razem zimowej bajki zatytułowanej „Kiedy Gwiazda spada”. W przedstawieniu wystąpiły dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat, a całkowity dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przekazany na rzecz dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Przemyślu. Podczas przedstawienia udało się zebrać kwotę 1070 €, która zostanie przekazana Ośrodkowi przy okazji najbliższej wizyty Heidi Wernerus-Neumann w naszym mieście.
Od kilku lat rodzina Państwa Temme z Paderborn, przygotowuje inscenizacje teatralne z udziałem dzieci, z których dochód przekazywany jest na cele charytatywne W tego rodzaju akcje czynnie włączają się członkowie niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn-Przemyśl pod kierownictwem niestrudzonej Heidi Wernerus-Neumann – Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

Iwona Liweń
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

JPGSkan z Niemieckiej Gazety "Neue Westfälische" (864,19KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-01-2008 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06