„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2024 mogą być objęte następujące obszary:

  1. obszar A –  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - realizuje oddział terenowy PFRON
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

  1. PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. 17 283 93 00

lub

  1. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 5 (parter) tel.: 16 675 20 41 - w przypadku podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Przemyśl,
  2. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 22 (I piętro) tel.: 16 675 20 75 - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

 

Ustala się termin na składanie do tut. Samorządu wniosków o dofinansowanie w obszarze B, C, D, F i G do dnia 19 lutego 2024r.

Składanie wniosków w Podkarpackim Oddziale PFRON dla obszaru A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Zapraszam do zapoznania się z procedurami realizacji Programu oraz serdecznie zachęcam do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania.

Opublikował(a): Andrzej Daćko Data publikacji: 06-12-2023 12:01 Modyfikował(a): Andrzej Daćko Data modyfikacji: 06-12-2023 12:02

Na skróty