Apel do mieszkańców dotyczący osób bezdomnych, samotnych, starszych i potrzebujących

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych, mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

W takich sytuacjach możemy powiadomić:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
    ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl

tel. 16 675 05 60 lub 16 675 21 61

  • Straż Miejską w Przemyślu

ul. Sportowa 8, 37-700 Przemyśl

tel. alarmowy: 986

  • Komendę Miejską Policji w Przemyślu
    ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl

tel. alarmowy: 997 lub 112

  • Pogotowie ratunkowe
    ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

tel. alarmowy: 999 lub 112

Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

Opublikował(a): Andrzej Daćko Data publikacji: 28-11-2023 08:09 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 28-11-2023 08:46

Na skróty