16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Opinia Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie na temat poszerzenia granic miasta

   W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przedstawili członkom Zespołu ds. zmiany granic Miasta Przemyśla „Opinię na temat poszerzenia granic miasta Przemyśla – wnioski z badań i analiz”.
   Dokument jest wynikiem analizy danych statystycznych, informacji zebranych w trakcie spotkań z mieszkańcami miasta oraz sołectw proponowanych do włączenia, wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz wniosków opracowanych na podstawie wszystkich tych danych.
   „Opinia…” opisuje m. in. pozycję konkurencyjną miasta Przemyśla na tle wybranych ośrodków miejskich województwa podkarpackiego, posiłkując się informacjami opisującymi sytuację demograficzną, wybrane wskaźniki rynku pracy, wybrane wskaźniki określające stopień zaspokojenia potrzeb społecznych oraz atrakcyjność turystyczną, podmioty gospodarcze oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego i poziom dochodowości przedsiębiorstw i mieszkańców. W dziale „Miasto Przemyśl i jego otoczenie” znalazła się analiza mająca na celu identyfikację dokonujących się procesów w mieście Przemyślu i jego najbliższym otoczeniu a więc gminach sąsiadujących z miastem. Dokonana została także analiza ilościowa i jakościowa postaw mieszkańców wobec poszerzenia granic miasta z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy. Ostatnią część dokumentu stanowi ocena projektu poszerzenia granic Przemyśla przygotowana przez władze miast

Pełna treść opinii znajduje się w załączniku.

DOTOpinia na temat poszerzenia granic miasta Przemyśla - wnioski z badań i analiz

Opublikował:  | Data publikacji: 18-01-2008 13:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2008 13:27