9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat MSWiA w sprawie wymiany dowodów osobistych

   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia l stycznia 2008 r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.
   Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu osobistego daje gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złożą wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można.
   Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu.
   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r, nie złożą wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu l kwietnia 2008 r. zostaną zastosowane sankcje karne.
   Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.

źródło: MSWiA

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2008 14:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09