Ogłosiliśmy wyniki Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2024 rok

Podczas konferencji prasowej 30 października br. odbywającej się w Urzędzie Miejskim, Prezydent Wojciech Bakun ogłosił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2024 rok. Wspólnie z nim decyzje głosujących mieszkańców prezentowali Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal oraz Przewodnicząca Komisji ds. BO, Radna RM Monika Jaworska. 

Ogłoszenie wyników głosowania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na sali obrad UM - na zdjęciu Prezydent Wojciech Bakun, Przewodniczący Rady Robert Bal i Przewodnicząca Komisji ds. BO Monika Jaworska za stołem konferencyjnym

Przypomnijmy, że do ustalonego terminu wpłynęło 81 propozycje zadań (I kategoria – 10 projektów, II kategoria – 41 projektów, III kategoria – 30 projektów). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalno - prawnej Komisja zaakceptowała 64 projekty zadań i odrzuciła wraz z uzasadnieniem 17 projektów zadań:

I kategoria - 8 zaakceptowanych, 2 odrzucone,
II kategoria –33 zaakceptowanych, 8 odrzuconych,
III kategoria – 23 zaakceptowane, 7 odrzuconych.

Do Komisji Gospodarki Miejskiej wpłynęło 2 odwołania, 2 odwołania rozpatrzono pozytywnie.
Do głosowania zostało więc dopuszczonych łącznie 66 projektów zadań: w kat. I – 8, w kat. II – 35, w kat. III – 23. 
Głosowanie trwało od 5 do 15 października

W kategorii I, czyli budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej, zdecydowanym zwycięzcą z ponad 3 tysiącami oddanych głosów, okazał się projekt BO 02 Remont ulicy Przerwa  w Przemyślu! 

Ogłoszenie wyników głosowania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na sali obrad UM - na zdjęciu Prezydent Wojciech Bakun i Przewodnicząca Komisji ds. BO Monika Jaworska za stołem konferencyjnym

- Zwycięstwo tego projektu zaprzecza powtarzanemu twierdzeniu, że mniejsze społeczności nie mają szans w Budżecie Obywatelskim, a przecież mieszkańcy ulicy Przerwa nie stanowią dużej grupy i pomimo tego drugi rok z rzędu wygrywają w I kategorii. Tak więc wszystko zależy od zaangażowania! - podsumował te wyniki Prezydent Miasta Przemyśla.

Jeżeli chodzi o kategorię II, a więc budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej, w tym roku podniesiona została kwota na realizację tej najpopularniejszej grupy wniosków. Na te projekty przemyślanie oddali ponad 13 tysięcy głosów. 

Około 1 tysiąca głosów mniej oddano na projekty z kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Tu wyłonionych zostało 12 pomysłów, kttóe będą realizowane w przyszłym roku.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla i zawartych w nim informacji o liczbie oddanych głosów ważnych i nieważnych na poszczególne pomysły we wspomnianych trzech kategoriach, a przed wszystkim o wyłonionych projektach.

DOCXOficjalne wyniki głosowania mieszkańców Przemyśla na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2024 rok.docx (34,56KB) (plik .doc, dostępny cyfrowo)

PDFOficjalne wyniki głosowania mieszkańców Przemyśla na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2024 rok.pdf (2,16MB) (plik .pdf niedostępny cyfrowo)

Kategorie strony: Aktualności, Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 30-10-2023 10:25 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 02-11-2023 08:03

Na skróty