Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres realizacji od 1 lutego 2024r. do 31 stycznia 2025r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na realizację w okresie od  1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” finansowanego ze środków PFRON.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy  realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach ww. programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu terminie do 20 listopada 2023 r.

Kategorie strony: Organizacje pozarządowe
Opublikował(a): Andrzej Daćko Data publikacji: 26-10-2023 09:30 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 26-10-2023 13:16

Na skróty