Postępowanie w czasie zagrożenia radiacyjnego i środków chemicznych.

W czasie zagrożenia radiacyjnego zachowaj spokój:

 • nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie niebezpieczny,
 • wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu (elektrowni atomowej) i może nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych.

Uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję ogólnokrajową lub lokalną. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się - wykonaj zalecenia wynikające z komunikatów. Gdy powracasz do miejsca schronienia
z zewnątrz:

 • weź prysznic, zmień buty i odzież,
 • schowaj do plastikowej torby rzeczy noszone na zewnątrz i szczelnie je zamknij.

Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji, wykonuj je niezwłocznie, według zaleceń władz (służb ratowniczych):

 • nasłuchuj w radiu i telewizji komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych schronach
  i sposobach postępowania;
 • zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy. Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach.

W wypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:

 • zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi,
 • wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
 • miej przy sobie cały czas włączone radio bateryjne,
 • zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe,
 • udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu,
 • pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu, aż władze (służby ratownicze) ogłoszą, że jest bezpiecznie,
 • jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem,
 • bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w domu,
 • ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu paszą,
 • nie używaj telefonu, jeśli nie jest to konieczne. Linie telefoniczne są niezbędne dla akcji ratowniczych,
 • przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce,
 • niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz,
 • zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł,

Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

Po odwołaniu zagrożenia radiacyjnego:

 • opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu poddaj siebie rodzinę zabiegom sanitarnym.
 • unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez inspekcję sanitarną.

W przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

SKAŻENIA CHEMICZNE

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są: awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych, wypadki cystern kolejowych oraz auto-cystern, rozszczelnienia rurociągów przemysłowych, katastrofy morskich tankowców
i chemikaliowców.

ZAPAMIĘTAJ !!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu, w następujący sposób np.:

 • benzyny - paliwa silnikowe - nr rozpoznawczy
 • nr substancji wg wykazu ONZ.

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh – powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj istotne dane: miejsce zdarzenia, swoje dane personalne,

Zachowuj się następująco:

 • oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
 • chroń swoje drogi oddechowe, stosując ochronę dróg oddechowych z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik itp.) i osłoń nim drogi oddechowe,
 • jeśli jesteś w samochodzie – zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną, staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia,
 • stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu – radio, TV, megafony.

Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu, i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu, to: włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze), uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi – oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników lub prześcieradeł, oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp., zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych, pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach, w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje, np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń położonych na niskich kondygnacjach, powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem, nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. Znaczenia znaków ADR Znaczenia znaków materiałów niebezpiecznych czyli inaczej znaków ADR. Gdyby przetłumaczyć skrót ADR to chodzi o "transport materiałów niebezpiecznych" Poniżej znajdują się objaśnienia znaków których wiedza przeciętnego obywatela jest najistotniejsza, dla bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia z udziałem materiałów niebezpiecznych.

ADR-oznaczenia.png

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 19-10-2023 09:56 Modyfikował(a): Maciej Szeremeta Data modyfikacji: 19-10-2023 09:59

Na skróty