20 Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej realizuje od przeszło tygodnia zadania ustawowe związane ze szkoleniem zintegrowanym.

W dniu 9 października 2023 r. Dowódca 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Daniel BŁOTKO przywitał na terenie koszar 20PBOT przy ulicy Słowackiego 85, żołnierzy modułu indywidualnego i specjalistycznego rozpoczynając pierwsze w brygadzie szkolenie zintegrowane.

Żołnierze 20. Przemyskiej Brygady OT od 9 października br. realizują i doskonalą ustawowe zadania bojowe podczas szkolenia zintegrowanego, (tzw. poligonu w SRO – stałym rejonie odpowiedzialności) W trakcie programowego szkolenia doskonalą umiejętności bojowe, zagadnienia strzeleckie, działania taktyczne, saperskie oraz szkolenie na akwenach wodnych.

Żołnierze mają okazję, m.in. ćwiczyć ze strażakami – druhami z OSP – odpowiednikiem niejako żołnierzy TSW, którzy pomagają zdobyć wiedzę w zakresie ratownictwa wodnego oraz poszukiwania osób w wodzie.

 

Zgrupowanie poligonowe pozwala na przeszkolenie w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym ochronę mostów, które stanowią ważny element sieci transportowej kraju. W trakcie ćwiczeń żołnierze uczą się także minowania mostów, co pozwoliło na zdobycie nowych umiejętności saperskich. Saperzy swoje umiejętności doskonalą także w zakresie saperskim w ośrodku inżynieryjno-saperskim w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Nowa Dęba.

 

Siłą tego poligonu realizowanym w SRO – stałym rejonie odpowiedzialności, czyli w Przemyślu oraz powiecie przemyskim w oparciu m.in. o infrastrukturę fortyfikacji Twierdzy Przemyśl jest to, że żołnierze OT doskonale orientują się w terenie, z którego pochodzą i który znają często od dziecka. Przy realizacji zadań w czasie zagrożenia zewnętrznego, to właśnie ten element może dać siłom własnym przewagę nad przeciwnikiem.

IMG-20231013-WA0027.jpeg

W trakcie trwającego szkolenia zintegrowanego kilkunastu żołnierzy 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoli się pod nadzorem instruktorów Jednostki Wojskowej GROM. Szkolenie odbywał się w wysokim rygorze perfekcji wykonywanych ćwiczeń. Tematem szkolenia jest doskonalenie aktywnych technik strzeleckich, przeszukania pomieszczeń oraz zaminowania i unieszkodliwienia pułapek saperskich. Szkolenia pod okiem żołnierzy jednostek specjalnych nie tylko podnoszą umiejętności strzeleckie, ale także przygotowują żołnierzy do działań w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Pomagają doskonalić się jako żołnierz potrafiący zdobytą wiedzą podzielić się z innymi. Renoma operatorów JW GROM jest doskonałym magnesem przyciągającym chętnych do sprawdzenia samego siebie i podpatrzenia mistrzowskiego rzemiosła w dziedzinie wojskowych działań specjalnych. Należy też nadmienić, że wśród szkolonych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej są byli żołnierze zawodowi jednostek operacyjnych i funkcjonariusze służb podległych MSWiA, którzy są doskonaleni przez operatorów JW. GROM a którzy kończąc służbę we własnych formacji dzielą się zdobytym doświadczeniem wstępując do WOT z terytorialsami.

Żródło: 20PBOT
Tekst: ppor. Rafał Laska, Maciej J. Szeremeta

Kategorie strony: Aktualności
Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 17-10-2023 13:23 Modyfikował(a): Maciej Szeremeta Data modyfikacji: 17-10-2023 20:04

Na skróty