Nowa siedziba Urzędu Celnego w Przemyślu

W czwartek, 12 października oficjalnie otwarto nową siedzibę Oddziału Celnego w Przemyślu. 

Budowa nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu to największe przedsięwzięcie inwestycyjne Krajowej Administracji Skarbowej w województwie podkarpackim - którego łączna wartość wyniosła około 63 mln złotych. Ponad 60% tej kwoty pochodziło ze środków zabezpieczonych w ramach rządowego programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej".
Siedziba oddziału znajdującego się dotychczas przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu przeniesiona została do lokalizacji po wschodniej stronie miasta w miejscowości Krówniki - w odległości 7 km od przejścia granicznego w Medyce. 

 

Nowa infrastruktura, wsparta zaawansowanymi systemami informatycznymi pozwoliła stworzyć optymalne warunki kompleksowej obsługi transgranicznego ruchu towarowego. Na terenie o powierzchni blisko 10 ha powstał zespół budynków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału celnego wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową. W ramach budowy powstał budynek biurowo-magazynowy, budynki pomocnicze oraz infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Część magazynowa obejmuje m.in. część kontrolno-magazynową, magazyn depozytowy i likwidacyjny. Wśród budynków pomocniczych zapewniono m.in. pomieszczenia dla kierowców oczekujących na odprawę celną. Całkowita powierzchnia użytkowa to ponad 6300 m2

 

Na placu parkingowym kontroli celnej udostępniono 70 stanowisk dla samochodów ciężarowych. Część parkingowa obejmuje także blisko 260 stanowisk dla samochodów zatrzymanych 

W porównaniu z poprzednią lokalizacją Oddziału Celnego w Przemyślu zapewniono: 7-krotny wzrost liczby miejsc postojowych, 6 krotny wzrost liczby stanowisk kontrolnych oraz ponad 2 krotny wzrost powierzchni halowej kontrolnej. 

 


Oddział Celny w Przemyślu wyposażony został w nowoczesny system sterowania ruchem, zapewniający kontakt z kierowcą na każdym etapie obsługi. Nowa lokalizacja Oddziału Celnego w Przemyślu, to także miejsce, w którym obsługiwane są dokumenty celne ze wszystkich podkarpackich przejść granicznych. Jest to możlwe dzięki pełnej cyfryzacji procesu oraz pracy granicznego Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw. 

Kategorie strony: Aktualności, Inwestycje
Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 13-10-2023 09:47 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 13-10-2023 10:16

Na skróty