13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Logo promocyjne

 

 

Logo promocyjne dla Miasta Przemyśl zostało zaprojektowane tak, aby odnosić się bezpośrednio do koncepcji Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl. Poszczególne jego elementy symbolizują z jednej strony możliwość rozwoju kilku segmentów rynku (określanych zgodnie z koncepcję zintegrowanego produktu turystycznego mianem „fortów”), a z drugiej pokazują ogromne znaczenie przecinającej Miasto malowniczej rzeki San. Logo jest proste, łatwe do zapamiętania i odtworzenia, kolorowe i wesołe. Budzi zdecydowanie pozytywne emocje.

 NULL

 

Co przedstawia logo?

Plan umocnień Twierdzy Przemyśl (forty) zamienia się w kolorowy krąg, naszyjnik ułożony wzdłuż linii Sanu. Otwarta forma znaku niesie wiele nowych, już nie militarnych, lecz cywilnych, turystycznych znaczeń. Wyraziste, zróżnicowane kolory sygnalizują wielokulturowy charakter miasta.

Ułożone w kręgu barwne prostokąty nawiązują do planu twierdzy, a zarazem oznaczają poszczególne produkty turystyczne, opisane w „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla”. Dzięki temu forma graficzna jest spójna z przyjętą konwencją nazewniczą (Fort aktywny, Fort kulturowy, Fort hobbystów,
Fort religijny, Fort biznesowy, Fort edukacyjny).

Kolory przypisane są na stałe do odpowiednich produktów turystycznych (Fortów). Użyty kod kolorystyczny daje możliwość stworzenia praktycznego systemu informacji wizualnej, który będzie stosowany zarówno w materiałach drukowanych, publikacjach cyfrowych, jak i w terenie.

Kolory zastosowane w logo:

Podstawowe kolory zdefiniowano na podstawie systemu Pantone. Dla każdego z kolorów Pantone podano odpowiednie wartości CMYK, Web Safe RGB (dla aplikacji ekranowych). W przypadku innych technologii należy dobrać kolory jak najbardziej zbliżone do kolorów podstawowych z wzornika PANTONE. Poszczególne kolory logo stanowią oznaczenia fortów - czyli form aktywności turystycznej( produktów turystycznych).

Kolorowe logo:

 

Logo w wersji monochromatycznej:

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość nie stososowanie pełnej palety kolorów poprzez zastosowanie logo w wersji monochromatycznej. Wersje monochromatyczne logo mogą być stosowane w materiałach promocyjnych zamiennie z logo w wersji pełnej. Jednak w przypadku braku technicznych ograniczeń lub gdy koncepcja projektu tego nie wymaga, zaleca się stosowanie pełnej wersji logo.

 Pole ochronne:

Jest to minimalna przestrzeń wokół logo, w obrębie której nie należy umieszczać żadnej formy graficznej – logo, tekst, zdjęcie, rysunek itp. Pole ochronne wyznacza także minimalną odległość znaku od krawędzi publikacji.

Przykłady poprawnego zastosowania logo:

 

 

ZACHĘCAMY DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA LOGO MIASTA PRZEMYŚLA!

 

Chęć wykorzystania logo przez osoby prywatne, przedsiębiorców, firmy do celów promocyjnych (wydawnictwa, gadżety, produkty regionalne, itp.) należy zgłosić w Wydziale Kultury, Promocji i Turystyki. Logo będzie udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom, pod warunkiem, że nie będzie ono modyfikowane oraz wykorzystywane do niewłaściwych bądź sprzecznych z prawem lub obyczajowością celów.

 
Opublikował:  | Data publikacji: 10-01-2008 11:29
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 17-05-2021 12:38