Inauguracyjne posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów III kadencji

Dziesięcioosobowa Przemyska Rada Seniorów III kadencji rozpoczęła działalność. We wtorek 12 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów III kadencji.

Członkowie nowej Rady Seniorów przy stole obrad

Radnych i zaproszonych gości powitał Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, składając  podziękowania za zaangażowanie i chęć poświęcenia własnego czasu na działalność społeczną, a także wyrażając nadzieję na owocną współpracę pogratulował inicjatywy i życzył wielu ciekawych pomysłów i sukcesów w ich realizacji. Członkowie Rady odebrali z rąk  Prezydenta Miasta Przemyśla zaświadczenia o powołaniu do składu Przemyskiej Rady Seniorów III kadencji.

Wręczenie nominacji przez Prezydenta

 

W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczące Przemyskiej Rady Seniorów I kadencji Pani Bogumiła Walicka- Lechowicz oraz Pani Anna Hayder Przewodnicząca II kadencji, które podzieliły się dotychczasowym doświadczeniem.

Głównym punktem inauguracyjnych obrad były wybory prezydium Rady. Zgodnie ze statutem w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie Przewodniczącym Przemyskiej Rady Seniorów został Pan Tadeusz Szczerbaty, Wiceprzewodniczącą Pani Elżbieta Grodecka, Sekretarzem Pan Zbigniew Zembrzuski.

Wszystkim członkom Przemyskiej Rady Seniorów III kadencji serdecznie gratulujemy. 

Przed nową Radą 4 letnia kadencja. O dokonaniach oraz inicjatywach nowego gremium będziemy informować Państwa w zakładce SENIORZY.

Zdjęcie zbiorowe członków nowej rady z Prezydentem w sali narad

tekst: Sylwia Góral Wydział Spraw Społecznych UM

zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Kategorie strony: Organizacje pozarządowe
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 15-09-2023 13:05 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 15-09-2023 13:27

Na skróty