9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Przemyślu z wizytą w redakcji „Życia Podkarpackiego”

Uczniowie klasy IIa o nachyleniu humanistyczno-dziennikarskim pod opieką polonistki Małgorzaty Klepackiej oraz anglistki Anny Kustry wybrali się w odwiedziny do redakcji „Życia Podkarpackiego”.

Gimnazjaliści zapoznali się ze specyfiką zawodu dziennikarza i cechami osobowości niezbędnymi w tej profesji, dowiedzieli się, co to jest etyka dziennikarska i jak należy jej przestrzegać, zdobyli wiedzę na temat warsztatu pracy oraz szczegółów technicznych dotyczących składu i wydawania gazety.

A wszystko po to, by skonfrontować własne uczniowskie doświadczenia dziennikarskie z realiami i potem nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce. W Gimnazjum nr 3 jest bowiem już od 6 lat wydawana gazetka szkolna „Gimzeta”, działa kółko dziennikarskie, organizowane są Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie.

Wycieczka to jeden z celów realizowanej w szkole innowacji programowej: Szkolna przygoda z dziennikarstwem oraz projektu edukacyjnego, finansowanego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży („Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”).

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 02-01-2008 12:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-01-2008 12:02