Konferencja prasowa w sprawie dofinansowania na przemyskie zabytki

Kilka dni temu ogłoszono wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. O przemyskich obiektach, którym dzięki tym pieniądzom odzyskają swój blask, oficjalnie poinformował Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch podczas konferencji prasowej odbywającej się 20 lipca br. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Wzięli w niej udział także Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal, Dyrektor PCKiN "Zamek" Renata Nowakowska, gospodarz obiektu Dyrektor I LO Tomasz Dziumak i prowadzący konferencję Rafał Kijanjka. 

W ramach pierwszego naboru do programu wpłynęło ponad 20 tys. wniosków na sumę ponad 11 mld zł. Spośród wniosków złożonych przez Miasto Przemyśl dofinansowanie przyznano na: 

  • Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemyślu - 149 940 zł,
  • Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających Baszt, Murów i nawierzchni kamiennych chodnika Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu - 499 800 zł,
  • Remont elewacji od strony południowej budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu - 999 600 zł.

konferencja prasowa w korytarzu I LO - głos zabiera Wicemarszałek Województwa Piotra Pilch

- Spotykamy się, aby, żeby ogłosić oficjalnie bardzo dobre informacje dla Miasta Przemyśla, miasta które wyróżnia się nie tylko na tle województwa podkarpackiego, ale i całej Polski pod względem liczby zabytków. W ogłoszonych kilka dni temu wynikach konkursu Polski Ład dla zabytków, województwo podkarpackie otrzymało pokaźną kwotę ponad 180 mln złotych, a Przemyśl jest liderem w tym rankingu i otrzymał dofinansowanie na złożone przez siebie trzy wnioski. Dodatkowo własny wniosek związany z Przemyślem na większą kwotę, do 3, 5 mln złożył samorząd województwa podkarpackiego. Dotyczy on konserwacji i restauracji polichromii i detali architektonicznych ołtarza MB i ołtarza Serca PJ oraz rekonstrukcja i konserwacja oryginalnych reliktów posadzki w Bazylice Archikatedralnej. Do Przemyśla trafi więc kwota 5 mln zł na zabytki. Chciałem tutaj podkreślić dużą rolę byłego Marszałka, ministra Marka Kuchcińskiego, który bardzo wspierał te wnioski i chciałbym mu za to bardzo podziękować - poinformował Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. 

konferencja prasowa w korytarzu I LO - głos zabiera Prezydent Wojciech Bakun

Same wnioski i obiekty, które otrzymały dofinansowanie na renowację, przybliżył Prezydent Wojciech Bakun:

- Pieniądze, których potrzebujemy na renowację licznych zabytków Przemyśla, są ogromne. Cieszę się z każdego dofinansowania, tym bardziej z obecnie otrzymanego na remont obiektu, w którym się znajdujemy, czyli I LO, a także Zamku Kazimierzowskiego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Żeby Państwu uświadomić, jak wielkie są przemyskie potrzeby w dziedzinie odnowy zabytków, powiem tylko, że na odnowienie całości elewacji budynku I Liceum, w którym się znajdujemy, potrzeba kwoty około 6, 5 mln złotych, a takich obiektów w naszym mieście są dziesiątki, jeśli nie setki.  Serdeczne podziękowania dla wszystkich, na których wsparcie zawsze można liczyć, zarówno Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego, jaki i Pana Wicemarszałka Województwa Piotra Pilcha. 

Głos zabrali także gospodarze obiektów otrzymujących dofinansowanie, czyli Dyrektor PCKiN Renata Nowakowska oraz Dyrektor I L.O. Tomasz Dziumak. Swoje podziękowania z otrzymane dofinansowanie wyraził także w imieniu Rady Miejskiej w Przemyślu jej Przewodniczący Robert Bal.

konferencja prasowa w korytarzu I LO - głos zabiera Przewodnioczący rady Robert Bal

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 20-07-2023 12:12 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 21-07-2023 12:39

Na skróty