18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA

 

Nawiązując do licznych zapytań w sprawie prawa pierwokupu przysługującego gminie odnośnie nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz.U.2021 poz. 485 z późn.zm.), wyjaśniam, że Rada Miejska w Przemyślu nie ustanowiła w trybie uchwały obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w/w Ustawy. Gmina Miejska Przemyśl nie przyjęła Gminnego Programu Rewitalizacji w myśl art. 14 Ustawy, tym samym na obszarze miasta Przemyśla nie ma ustanowionej Specjalnej Strefy Rewitalizacji, (art. 25 Ustawy) i nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji (art. 11 ust. 5 Ustawy).

Informuję również, że Gmina Miejska Przemyśl opracowała i przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 z późn.zm.).

Zastosowana podstawa prawna nie pozwala Gminie Miejskiej Przemyśl na korzystanie z instytucji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

PDFInformacja dla sprzedających nieruchomości w obszarze rewitalizacji miasta.pdf (300,05KB)

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 14-07-2023 11:48
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 14-07-2023 11:55