Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE

flaga-i-godlo-small.png

 

Rządowy Fundusz Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu
wraz z zastosowaniem OZE

 

Dofinansowanie: 4 995 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 5 570 670,00 zł

Przedmiotowy projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na 7 budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy 232,26 kWp.

W ramach projektu przewidziane są prace na następujących budynkach:

  1. Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji - ul. Ratuszowa 10A - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp,
  2. Pływalnia przy ul. 22 Stycznia - budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 49,84 kWp,
  3. Sala gimnastyczna ul. Ratuszowa 1 - docieplenie budynku z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,9 kWp i przebudową instalacji elektrycznych,
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Konarskiego 7 – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,92 kWp z przebudową instalacji elektrycznych,
  5. Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Borelowskiego 12 – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 44,5 kWp z przebudową instalacji elektrycznych,
  6. II LO ul. B-pa Glazera 44 – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,84 kWp z przebudową dachu 7,
  7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ul. Izydory Kossowskiej 1 – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,26 kWp z przebudową dachu.

Realizacja przedmiotowego projektu przyniesie korzyści zarówno ekonomiczne jak i środowiskowe. Przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej i tym samym wpłynie na zmniejszenie wpływu infrastruktury użyteczności publicznej na środowisko naturalne. Dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznych nastąpi dywersyfikacja źródeł dostaw energii i zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł kopalnych. Zmniejszeniu ulegnie emisja gazów cieplarnianych i pyłów uwalnianych do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja poprawi efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej.  Pozyskana energia z paneli fotowoltaicznych pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków objętych projektem.

 

pl_lad_.png

 

Opublikował(a): Tomasz Włoch Data publikacji: 11-07-2023 10:49 Modyfikował(a): Tomasz Włoch Data modyfikacji: 11-07-2023 10:49

Na skróty