9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki Konsultacji Społecznych dotyczące zmiany granic Miasta Przemyśla

W dniach od 23 listopada do 9 grudnia br. na terenie Miasta Przemyśla przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami miasta dotyczące zmiany granic Przemyśla. Miały one formę czterech ankiet, w których mieszkańcy zostali zapytani o to, czy są za zmianą granic Przemyśla polegającą na włączeniu do miasta sołectw z poszczególnych gmin. Na dzień rozpoczęcia konsultacji do wzięcia w nich udziału uprawnionych było 55315 osób. Przygotowano 4 rodzaje ankiet, które dotyczyły przyłączenia poszczególnych miejscowości. Na pytanie: „Czy jesteś za zmiana granic Miasta Przemyśla, polegającą na włączeniu do Miasta Przemyśla obszaru sołectwa … ”:

a.) Kruhel Wielki i obszaru sołectwa Prałkowce z Gminy Krasiczyn?”

- odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 3552 osoby;
- odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 333 osoby;
- odpowiedzi „Wstrzymuję się” udzieliło 332 osoby.
Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach 4217 osób

b.) Buszkowice i obszaru sołectwa Buszkowiczki z Gminy Żurawica?”

- odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 3432 osoby;
- odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 417 osób;
- odpowiedzi „Wstrzymuję się” udzieliło 379 osób.
Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach 4228 osób

c.) Kuńkowce, obszaru sołectwa Ostrów, obszaru sołectwa Pikulice, obszaru sołectwa Nehrybka i obszaru sołectwa Krówniki z Gminy Przemyśl?”

- odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 3634 osoby;
- odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 378 osób;
- odpowiedzi „Wstrzymuję się” udzieliło 364 osoby.
Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach 4376 osób.

d.) Hureczko i obszaru sołectwa Hurko z Gminy Medyka?”

- odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 3385 osób;
- odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 476 osób;
- odpowiedzi „Wstrzymuję się” udzieliło 405 osób.
Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach 4266 osób.

Powyższa prezentacja wyników konsultacji została przygotowana na podstawie protokołu Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Przemyśla w przedmiocie włączenia do Miasta Przemyśla obszaru w/w sołectw. Dokonała ona sprawdzenia poprawności uzupełnionych ankiet pod względem ważności i złożonych na nich podpisów.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 27-12-2007 13:24
Modyfikował: Sebastian Styś | Data modyfikacji: 17-11-2008 13:27