„SENIORZY W CENTRUM UWAGI” czyli I Zjazd Podkarpackich Rad Seniorów w Rzeszowie

W dniu 15.06.br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbył się I Zjazd Podkarpackich Rad Seniorów. Uroczyste spotkanie otworzyła Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart,  która podkreśliła, iż polityka senioralna, jej kształtowanie w obszarze aktywności społecznej osób starszych i troska o ich bezpieczeństwo to jeden z priorytetowych celów rządu. Podziękowała przedstawicielom lokalnych rad seniorów, którzy tak licznie przybyli na spotkanie wojewódzkie.

Wśród bogatego programu uroczystości znalazły się m. in. takie tematy jak działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewodów na rzecz osób starszych, czy lokalne plany deinstytucjonalizacji ( zasady tworzenia oraz przykłady opracowanych dokumentów ).

Miasto Przemyśl reprezentowała grupa seniorek z Przemyskiej Rady Seniorów, której kadencja zakończyła się w maju br. Pani Anna Hayder – pełniąca wówczas funkcję Przewodniczącej Rady, przedstawiła ( obok innych reprezentantów Rad z województwa podkarpackiego ) dotychczasowe działania podjęte przez Przemyską Radę Seniorów.

Zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ważne!

W związku z zakończeniem II kadencji Przemyskiej Rady Seniorów, pragniemy poinformować, iż wkrótce ruszy nabór do kolejnej kadencji. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, a z chwilą ukazania się ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów III kadencji, zachęcamy zainteresowanych seniorów powyżej 60 roku życia – mieszkańców m. Przemyśla oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających osoby starsze, mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla – do zgłaszania kandydatur.

 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 16-06-2023 13:26 Modyfikował(a): Sylwia Góral Data modyfikacji: 21-02-2024 12:57

Na skróty