10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja naukowa Salezjański Przemyśl: historia – tożsamość – kultura

Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Przemyślu – ks. Bogdan Nowak SDB, Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu – Elżbieta Laska oraz Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Jan Jarosz, zapraszają na konferencję naukową i wystawę z okazji 100-lecia parafii pw. św. Józefa w Przemyślu. Wydarzenie będzie miało miejsce dnia 3 i 4 czerwca 2023 roku w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej pl. Berka Joselewicza 1.

Szczegółowy program uroczystości:

Konferencja naukowa z okazji 100-lecia parafii pw. św. Józefa w Przemyślu Salezjański Przemyśl: historia – tożsamość – kultura

3 czerwca 2023 (sobota)
godz. 9.00 – Otwarcie konferencji

  • mgr Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – powitanie gości
  • ks. dr Marcin Kaznowski SDB – Prowincjał Inspektorii pw. św. Jacka w Krakowie
  • ks. mgr Bogdan Nowak SDB – Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Przemyślu

Część I: Śladami przeszłości…
Moderator: ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko (KUL) – prezes Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

godz. 9.15-9.40 – abp dr Adam Szal (metropolita przemyski),
Święty Józef Sebastian Pelczar a przemyscy salezjanie

godz. 9.40-10.05 – dr Maciej Dalecki (Archiwum Państwowe w Przemyślu),
Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Przemyśla w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku i na początku XX wieku

godz. 10.05-10.30 – ks. dr Marcin Kapłon (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu),
Rozwój struktur duszpasterskich na terenie miasta Przemyśla w latach 1900-1939

przerwa kawowa

godz. 11.00-11.25 – ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa),
Początki działalności salezjanów w Przemyślu

godz. 11.50-12.15 – ks. mgr Artur Świeży SDB,
Salezjańskie duszpasterstwo parafialne na Zasaniu: geneza – struktury – formy – wydarzenia

godz. 12.15-12.40 – ks. dr Stanisław Zimniak SDB (Salezjański Instytut Historyczny, Rzym),
Archiwalia przemyskie w Salezjańskim Archiwum Centralnym w Rzymie

godz. 12.45-13.45:
Otwarcie wystawy Salezjański Przemyśl: sacrum i kultura. 100-lecie parafii pw. św. Józefa w Przemyślu – dyr. Jan Jarosz

Krótkie oprowadzanie kuratorskie – dr Marta Trojanowska – kurator wystawy

przerwa obiadowa do 1430

Część II: Salezjańska tożsamość – kultura – sztuka
Moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

godz. 14.30-14.55 – dr hab. Tomasz Ślusarczyk (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego, Kraków),
Salezjanie – muzycy w Przemyślu (do 1963 roku)
godz. 14.55-15.20 – dr hab. Daniel Prajzner (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego, Kraków; Salezjańska Szkoła Organistowska, Przemyśl),
Salezjańskie dziedzictwo muzyczne w Przemyślu; przeszłość i teraźniejszość

godz. 15.20-15.45 – mgr Bartosz Podubny (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu),
Działalność architekta Stanisława Majerskiego na rzecz parafii salezjańskiej w Przemyślu

przerwa kawowa

godz. 16.15-16.40 – dr Marta Trojanowska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Przemyśl),
Architekt Mario Ceradini (1864-1940) i jego prace dla parafii salezjańskiej w Przemyślu

godz. 16.40-17.05 – mgr Katarzyna Winiarska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej),
Prace Mariana Strońskiego dla kościoła pw. św. Józefa w Przemyślu

godz. 17.05-17.30 – mgr Dorota Zahel (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej),
Wyroby z metalu (złotnictwo i brązownictwo) na wyposażeniu kościoła pw. św. Józefa w Przemyślu

godz. 17.30-17.55 – mgr Bożena Boba-Dyga (Art Forum, Kraków),
Odkrycie, konserwacja i rekonstrukcja zabytkowej polichromii Maria Ceradiniego w kościele XX. Salezjanów pw. św. Józefa w Przemyślu

Dyskusja i podsumowanie konferencji

4 czerwca 2023 (niedziela)

godz. 13.00-14.30
Oprowadzenie kuratorskie po wystawie Salezjański Przemyśl: sacrum i kultura. 100-lecie parafii pw. św. Józefa w Przemyślu – dr Marta Trojanowska i dr hab. Tomasz Ślusarczyk

Plakat wydarzenie w kształcie łuku sklepienia kościelnego, wypełniony tekstem z programem wydarzenia, powtórzonym w treści komunikatu, loga organizatorów i patronów

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 25-05-2023 10:42
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 25-05-2023 10:42