Podkarpackie Obchody Święta Straży Granicznej

22 maja w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się podkarpackie obchody Święta Straży Granicznej. Funkcjonariuszom oraz pracownikom oddziału wręczono awanse oraz wyróżnienia. Obchody tradycyjnie zapoczątkowała msza święta przemyskiej Archikatedrze, w intencji funkcjonariuszy i pracowników oddziału. Główna część uroczystości odbyła się na placu apelowym komendy.

Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerów awansowało łącznie 23 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 86 oraz 179 w korpusie podoficerów.

Podczas uroczystości Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymali mjr SG Wojciech Łoziński, mjr SG Jerzy Witko, ppor. SG Zbigniew Skawiński oraz st. chor. szt. SG Bogdan Kycik.

Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, przyznawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyróżniono 31 osób.

Złoty Medal otrzymali: Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, Piotr Pilch – wicemarszałek województwa podkarpackiego, nadbryg. Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, nadinsp. Dariusz Matusiak - Komendant Wojewódzki Policji W Rzeszowie oraz płk SG Lech Czernecki – główny księgowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Srebrny Medal odebrali: Marek Marecki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz  insp. Jacek Wojdylak – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Z kolei Brązowy Medal przyznano 23 funkcjonariuszom BiOSG.

Z okazji święta Straży Granicznej 47 funkcjonariuszy wyróżniono Odznaką Straży Granicznej, nadaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Ponadto podczas uroczystości wręczono Odznaki Pamiątkowe BiOSG. Złote Odznaki Pamiątkowe otrzymali m.in. Komendant Karpackiego Oddziału SG, gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, Komendant Śląskiego Oddziału SG, gen. bryg. SG Adam Jopek oraz przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

W imieniu Prezydenta Wojciecha Bakuna, list gratulacyjny  i słowa podziękowania za pracę wykonaną przez strażników granicznych w trakcie kryzysu uchodźczego odczytał jego zastępca Bogusław Świeży.Wiceprezydent zwrócił uwagę, że w tak trudnym okresie Straż Graniczna niezwykle sumiennie i z zaangażowaniem wypełniała swoje obowiązki, a funkcjonariusze spotykając się z wieloma ludzkimi dramatami zachowywali ludzką twarz. 

 

Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 

Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 23-05-2023 11:34 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 23-05-2023 21:16

Na skróty