Związek Gmin Fortecznych - w siedzibie Muzeum podpisano umowę na realizację projektu o wartości 20 mln zł

7 maja br. w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowo - budowlanych na realizacje dwóch zadań objętych dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, tj.: „Prace remontowo – konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – „Bramy Twierdzy Przemyśl” oraz „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej”. 

Wartość całego zadania to kwota 20 649 900,00 zł. W ramach projektu planowane jest m.in. adaptacja Fortu XI Duńkowiczki na cele nowoczesnego muzeum narracyjnego dot. Twierdzy Przemyśl, wieża widokowa na Forcie IX a Przy Krzyżu, prace remontowo – konserwatorskie lewej części koszar szyjowych Fortu VII Łętownią, budowa Skansenu pola bitwy w rejonie Fortu X Orzechowce, remont bramy fortecznej na Forcie XV Borek wraz z rekonstrukcją sponsonu, rekonstrukcja cmentarzy wojennych w Stubnie, Starzawie i Kalnikowie, prace związane z adaptacją zespołu dworskiego w Babicach na cele turystyczne, a samym Przemyślu remont fragmentu drogi przy ul. Pasteura.

podpisanie umowy

W spotkaniu dotyczącym podpisania umowy na realizację ww. prac wzięli udział m.in. Poseł na Sejm Marek Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, specjalista w dziedzinie fortyfikacji adiunkt Politechniki Krakowskiej dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, Prezydent Przemyśla oraz wójtowie gmin przynależnych do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl z przewodniczącym Zarządu Mirosławem Majkowskim na czele, a także wykonawca prac Paweł Piotrowski.

umowa_2.gif

Przed przystąpieniem do umowy Przewodniczący Zarządu Mirosław Majkowski podziękował Posłowi na Sejm Panu Markowi Kuchcińskiemu za wspieranie działań związanych z udostępnieniem zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl, a także pomoc przy ubieganiu się o środki z Programu Rządowego Polski Ład. Realizacja projektu przyczyni się w znaczący sposób do podniesienia standardu zwiedzania i atrakcyjności przemyskich fortyfikacji. To olbrzymie przedsięwzięcie współfinansowane ze środków rządowych nie jest jedynym zamierzeniem Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Niedługo rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027, do którego przygotowuje się także ZGFTP. W ramach środków  unijnych możliwe będzie zbudowanie dróg rowerowych po historycznych drogach rokadowych Twierdzy Przemyśl, a także dalsze prace związane z zagospodarowaniem fortecznych zabytków na cele turystyczne.  

umowa_3.gif

W trakcie przemówień wygaszanych na okoliczność podpisania umowy głos zabrał także Poseł na Sejm Marek Kuchciński, który w swojej wypowiedzi podkreślił wartość zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl zarówno w aspekcie architektonicznym jak i historycznym. Twierdza Przemyśl uznawana jest za jedną z największych twierdz Europy Środkowo – Wschodniej, a jej obrona zapisała się na kartach historii I wojny światowej. Niezwykle ważne jest wspieranie wszelkich działań związanych z zachowaniem, konserwacją i udostępnieniem fortecznych zabytków Twierdzy Przemyśl.

Na zakończenie głos zabrał Wiceprzewodniczący Zarządu Andrzej Huk, który przypomniał zebranym, że Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl realizuje już drugi tak duży projekt. Pierwsza inwestycja o wartości ponad 20 mln. zł. zrealizowana ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 była jedną z największych inwestycji w zakresie turystyki kulturowej w Polsce. W projekcie zrealizowanym wysiłkiem Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl udostępniono kilkadziesiąt obiektów dydaktycznych, edukacyjnych, kilkadziesiąt kilometrów dróg fortecznych. Obecnie realizowany projekt ze środków rządowych jest po części zainspirowany wizytą studyjną członków ZGFTP po obiektach, z okresu I i II wojny światowej, w Europie Zachodniej, którą odbyli w listopadzie 2021 roku. Pewne rozwiązania zastosowane w obiektach fortecznych we Francji i Belgii tj. dioramy historycznej i wystawy multimedialne zostaną wykorzystane również przy realizacji projektu z funduszy rządowych Polski Ład.

 

Planowane zakończenie inwestycji zostało ustalone na drugi kwartał 2025 roku. W 2023 roku będą trwały przede wszystkim prace projektowe, a w kolejnych latach budowlane. 

informacja, zdjęcia oraz infografiki za: https://www.fortytwierdzyprzemysl.pl

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 11-05-2023 15:01 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 11-05-2023 15:00

Na skróty